slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5

Välkommen!

Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer är en yrkesideell intresseorganisation, fackligt och politiskt obunden, vars uppgifter är att verka för god kyrkogårdskultur, rationell förvaltning och organisation samt effektiva arbetsmetoder inom begravningsväsendet. För att åstadkomma detta vill vi ansluta verksamma fackutbildade tjänstemän i ledande ställning inom förvaltnings-området. Föreningen arrangerar åreligen en kongress, för medlemmar och förtroendevalda med flera. Huvudsyftet med kongressen är vidareutbildning och erfarenhetsutbyte. Föreningen medverkar i kurser, seminarier och mässor i aktuella frågor och bevakar begravningsverksam-hetens intressen i utredningar och projektgrupper. FSK är också pådrivande i forsknings- och utvecklingsarbetet inom begravningsverksamheten. Årligen hålls en arbetskonferens där styrelsen och representanter för arbetsgrupper och andra organ fastlägger riktlinjer för föreningens verksamhet och diskuterar aktuella problem.

Arkiverat
Artiklar som publicerats på första sidan och som kan vara intressanta under en längre tid, återfinns under meny "Arkiv/Länkar".

80-årspresent från SKKF

Den 25 september planterades FSK:s 80-årspresent från SKKF på Gamla kyrkogården i Malmö, en hybridmagnolia av sorten ’Wildcat’. Samtidigt överräcktes en plakett från SKKF:s representanter på plats, vd Jan Olov Andersson och organisationschef Ronny Holm till FSK:s ordförande Katarina Evenseth med inskriptionen: Detta träd har skänkts av Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund till Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer i samband med deras 80-årsubileum den 7 augusti 2017.

Årets kyrkogårdsförvaltning 2017

Harplinge församling har utsetts till Årets kyrkogårdsförvaltningen 2017. Läs mer här

Ansvarsdokument huvudman - begravningsentreprenör

Detta dokument har reviderats och gäller från 2017-01-01. Läs/ladda ner pdf här.

Lediga tjänster

Det fins möjlighet att få publicerat en länk till lediga tjänster (gäller dock endast chefstjänster eller motsvarande) - kontakta Erik Ljungberg, tfn 040 - 27 91 97, mail: erik.ljungberg@svenskakyrkan.se

Begrepp i begravningsverksamheten

En ny utgåva av "Begrepp i begravningsverksamheten" för år 2014 har utkommit. Den avses inte att tryckas, utan finns att läsa här.

Om medlemsskap

Som aktiv medlem med rösträtt kan antagas tjänsteman anställd enligt ovan. Skriftlig framställning om medlemskap avlämnas till föreningens styrelse. Styrelsen beslutar i föreningens namn om beviljande av inträde i föreningen. Medlemskap upphör om tjänsteman övergår till annan verksamhet eller årsavgift ej erlagts.