slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5

Du är här

Årets kyrkogårdsförvaltning 2016

Föreningen Sveriges kyrkogårdschefer, Movium SLU, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund presenterade årets vinnare, Kvistofta Pastorat, vid Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefers konferens  i Halmstad.

Förvaltningschef Malin Gunnarsson belönades med ära och diplom överräckt av jurymedlemmarna Ronny Holm (SKKF), Katarina Evenseth (FSK) och Staffan Lundstedt (SKAO). Malin delade äran med Åke Rydqvist (längst bak), förman för kyrkor och kyrkogårdar, och kyrkorådets ordförande Olle Wredström (t h).

Juryns motivering
Kvistofta kyrkogårdsförvaltning arbetar strategiskt och målmedvetet med sin miljöpolicy. Förvaltningens lokaler värms med bergvärme och endast grön el används. Enbart komposterbart material används vid gravsmyckning och transporter samordnas i möjligaste mån med församlingen.

Organisationen är decentraliserad och varje medarbetare är ansvarskännande och deltar aktivt i utvecklandet av verksamheten. Alla vaktmästare har genomgått samtliga steg i SKKF:s utbildningför kyrkogårdspersonal. Samtliga vedertagna gravskick erbjuds med därtill hörande tjänsteutbud. Förändringar har genomförts så att kyrkogårdar, expedition och kyrkor är fysiskt tillgängliga för alla besökare. Församlingen jobbar aktivt med att ta fram bästa möjliga lösningar utifrån den lokala kontexten.

All utveckling sker i samklang med den kulturhistoriska miljön. Pastoratet vårdar det kulturhistoriska arvet på ett föredömligt sätt avseende både växtmaterial och gravvårdar. Kulturhistoriskt intressanta gravvårdar som inte kan stå kvar på sin ursprungliga plats samlas i lapidarium.